Valikko Sulje

Asuntojen ilmansuodattimien vaihto koronapandemian aikana

Kohteissamme tullaan vaihtamaan ilmanvaihtosuodattimet 4.6-16.6.2020 välisenä aikana thl:n suosituksen mukaan.

Tarkempi tieto ajankohdasta tulee jokaiseen asuntoon.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö ovat antaneet ohjeen asuntojen
korjaushankkeisiin COVID-19-epidemian aikana1 (14.4.2020), jossa sanotaan: ” Eristyksissä,
karanteenissa tai karanteenin omaisissa olosuhteissa olevien ja sairaana olevien henkilöiden
asuntoihin ei pidä tehdä kuin aivan välttämättömät ja kiireelliset korjaustoimenpiteet.” Ohjeessa ei
ole erillistä suositusta ilmansuodattimien vaihtoon. Ilmansuodattimien normaali vaihtoväli luetaan
kuuluvaksi näihin välttämättömiin ja kiireellisiin toimenpiteisiin.
Asumisterveysasetuksen mukaan ilmanvaihdon ulkoilmavirran tulee olla rakennuksen käytön
mukaisesti riittävä ja sisään johdettavan ulkoilmavirran laadun tulee olla riittävän puhdasta. Tällä
tarkoitetaan sitä, että ilmanvaihdon on oltava tilojen käyttötarkoitukseen nähden riittävää.
Riskiryhmien eristystilanne pandemian aikana voi jatkua pitkään, joten on tärkeää turvata asunnon
riittävä ilmanvaihto ja näin ollen taata terveyttä edistävä sisäilma asukkaille. Ilmanvaihdolla on
keskeinen rooli epäpuhtauksien vähentämisessä.
Ilmansuodattimet voivat likaisina ja tukkeutuneina toimia sisäilman epäpuhtauksien lähteenä.
Tukkeutuneet suodattimet vähentävät ilmanvaihtoa ja voivat lisätä ilman virtaamista rakenteiden
läpi. Tämän vuoksi säännöllinen ilmansuodatinvalmistajan antaman ohjeistuksen mukainen
suodattimien vaihtoväli on ensiarvoisen tärkeää.